Loading...
وبلاگ1399/11/9 10:56:00

نکاتی کلیدی در رابطه پهپاد نقشه برداری

پهپاد نقشه برداری که یک وسیله و ابزاری برای عملیات نقشه برداری هوایی به شمار می رود در واقع نمونه ای از یک تکنولوژی در علم نقشه برداری است. این تکنولوژی منجر شده تا نه تنها نقشه برداری از تمامی نقاط برای انسان ساده تر شود بلکه منجر به افزایش کیفیت در تصویربرداری هم شده است. نقشه برداری با پهپاد که به فتوگرامتری با پهپاد هم معروف است، در حقیقت یک راهکار بسیار جدید و نوین در امر نقشه برداری است که به راحتی [...]

Go to Top