تئودولیت یا توتال استیشن

تئودولیت:

این دوربین درتعیین زاویه و همچنین فاصله کاربرد دارد. تئودولیت شامل سه بخش اصلی فوقانی (دوربین)، میانی (تراز) و تحتانی (سه پایه) است. دوربین تئودولیت هم شامل عدسی شیئی و عدسی چشمی است که دارای تارهای رتیکول عمود بر هم هستند. در پایین دوربین هم تراز کروی برای تراز کردن آن تعبیه شده است. سه پایه دوربین هم شامل دو تراز لوبیایی برای تراز کردن سه پایه با افق است.
برای کار با تئودولیت، ترازها را مانند دوربین نیوو انجام می‌دهیم. سپس عدد روی لمب افقی را برای دو نقطه خوانده و یادداشت می‌کنیم. با کم کردن این دو عدد از هم، زاویه افقی بین دو نقطه به دست می‌آید. زاویه عمودی نیز از اندازه‌گیری زاویه بین محور قائم و امتداد نشانه‌روی به دست می‌آید.
لمب افقی دوربین تئودولیت شبیه به یک نقاله، از صفر تا 360 درجه و یا 400 گراد در جهت افقی بین سه نقطه روی زمین، شبیه ساعت درجه بندی شده است.
نقشه برداران در کار با این دوربین فقط به دانش اولیه از مثلثات و اندازه گیری دقیق تغییرات زاویه نیاز دارند تا اطلاعات لازم را در مورد منطقه ارائه دهند.
توتال استیشن
مهمترین کمیت های مشاهداتی نقشه برداری به منظور تعیین موقعیت عبارتند از فاصله، زاویه و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه. در گذشته همه دستگاه های اندازه گیری کمیت های فوق با اصول اپتیکی ساخته شده و کار میکردند. اما با نگرش امروزی برای اتوماتیک کردن دستگاه ها و حذف عوامل انسانی به منظور تسریع در امور و بالابردن دقت و ساده کردن اندازه‌گیری‌ها، دستگاه ها را الکترونیکی و دیجیتالی می‌سازند. با پیشرفت علوم الکترونیکی، تجهیزات نقشه برداری نیز چهره کاملا جدیدی پیدا کردند. نتیجه تکنولوژی جدید بیش از آن که بر اندازه‌گیری زاویه اثر بگذارد، بطور کامل نحوه اندازه‌گیری طول را دگرگون کرده است.
به لحاظ تفاوت روش اندازه‌گیری فاصله و زاویه، اندازه‌گیری مستقیم فاصله دشوارتر از دیگر پارامترهاست. از طرفی خطاهای اندازه‌گیری فاصله، مستقیماً در مختصات تأثیر می‌گذارد که نیاز به دستگاه های دقیق اندازه‌گیری فاصله داریم. لذا روش های مختلفی برای اندازه‌گیری غیرمستقیم فاصله ابداع شده است و روش طولیابهای الکترونیک و دقت و سادگی کار با آنها، جای دیگر روش‌های اندازه‌گیری فاصله از جمله مترهای مختلف و روش غیرمستقیم را گرفته است. از طرف دیگر با ساختن دستگاه های طولیاب الکترونیکی، روش های نقشه برداری نیز تغییر کرده و برای تعیین موقعیت دقیق، پیمایش‌ها،؛ جایگزین مثلث بندی شده‌اند.
روند پیشرفت فنی تجهیزات نقشه برداری با ساخت طولیاب های الکترونیکی پایان نیافت بلکه با ساخت طولیابهای نسبتاً کوچک امکان تلفیق آنها به تئودولیت‌های اپتیکی و الکترونیکی را فراهم کرده است. بعلت جمع شدن چندین دستگاه در یک دستگاه، محصول جدید را توتال استیشن نامیدند.

توتال استیشن

یک دستگاه نوری است که در نقشه برداری مدرن برای برداشت جزییات، پیاده کردن دقیق عوارض بر روی زمین، نقشه برداری صنعتی، مشاهدات محل وقوع حادثه و… مورد استفاده قرار می گیرد. توتال استیشن ترکیبی از تئودولیت الکترونیکی (transit)، فاصله یاب الکترونیکی(EDM) و نرم افزار قابل اجرا در یک کامپیوتر خارجی است.
یک شخص می تواند توسط توتال استیشن زوایا و فواصل بین محل دستگاه و نقاطی که باید برداشت شوند را تعیین کند. به کمک روش مثلث بندی، زوایا و فواصل می توانند برای محاسبه مختصات موقعیت های حقیقی (X،Y،Z مسطحاتی و ارتفاعی) نقاط برداشت شده و یا موقعیت دستگاه از نقاط مشخص، در حالت مطلق مورد استفاده قرار گیرند. داده ها می توانند از توتال به کامپیوتر انتقال داده شوند و نرم‌افزار کاربردی، نقشه محل نقشه برداری شده را ترسیم می کند.

کدام یک برای من مناسب است؟

توتال استیشن اطلاعات دقیق تری نسبت به تئودولیت به کاربر می دهد، و توسط یک نفر قابلیت کارکرد دارد (سری موتوررایز)؛با این حال، بسیار گرانتر از تئودولیت است و به آموزش اضافی و همچنین سرویس و تعمیرات منظم نیاز دارد.
کار با تئودولیت قرن هاست که ثابت شده و قیمت مقرون به صرفه تر ی دارند، اما برای جمع آوری داده ها به دو نقشه بردار نیاز دارند و ممکن است در فواصل طولانی تر دقت خود را از دست بدهند.
انتخاب بین این دو تا حد زیادی به بودجه و نیروی انسانی در دسترس شما بستگی دارد.
پرکاربردترین توتال استیشن ها در ایران، لایکا، تریمبل و سندینگ است.
این توتال ها را می توانید در وب سایت ژئومبنا مشاهده کنید.
ژئومبنا دارای مرکز خدماتی معتبر است که، تعمیرات و کالیبراسیون کلیه برندهای تجهیزات نقشه برداری را انجام
می دهد. این خدمات شامل انواع تجهیزات مانند ترازیاب ، تئودولیت‌؛توتال استیشن GPS، لیزرهای ساختمانی، فاصله‌سنج‌های لیزری و موارد دیگر می‌شود. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.